Спечелилите баджове вчера

Уредът за В&О на проф. Квантов