<h2>Политика за поверителност</h2>

Политика за поверителност

За ваше удобство е направен превод от английски език на Условията за ползване и декларацията за поверителност. Въпреки това, в случай на езиково различие между английската версия и българската версия, версията на английски език има предимство.

CBN се посвещава да защитава вашата поверителност и правилно да стопанисва личната информация, която получава от вас. Детската политика за поверителност допълва общата Политика за поверителност Политика за поверителност, добавяйки допълнителни мерки за сигурността на децата, които посещават сайта на Книга на книгите съобразно с Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"). COPPA изисква да бъдат уведомявани родителите и настойниците на децата (наричани "родители") за това как CBN събира и използва информацията на потребителите под 13-годишна възраст. Ние предварително търсим съдействието на родителите при процеса на събиране на лични данни от децата под 13-годишна възраст. Начините на събиране на информация за изложени по-долу: Насърчаваме тези "деца" да въвеждат подобна информация с разрешение на родител в който и да е сайт и насърчаваме родителите да обсъждат с децата си ограниченията за публикуване на лична информация онлайн.

Какъв тип информация бива събирана?

Сайтът "Книга на книгите" за деца изисква минимално количество информация от потребителите. С цел регистрация на сайта "Книга на книгите" се изисква първото име на детето, рожденната му дата, имейл на родител, потребителско име и парола. Рожденната дата е необходима, за да се потвърди възрастта на потребителя. Цялата информация се изисква, за да могат децата да участват в активностите на сайта, да играят игри, да записват резултатите си, да събират точки и да придобиват награди. Имейл адресът на родителя е необходим с цел да бъдат своевременно информирани родителите за регистрацията на техните деца под 13-годишна възраст, да бъдат уведомявани за тяхното ползване на сайта и да бъдат информирани за предстоящи промени, конкурси или други онлайн активности. Ние нямаме право да поставяме условието детето да предостави повече от необходимата информация, за да бъде допуснато до каквато и да е онлайн активност. Децата имат възможност да се свържат с наш молитвен наставник, което би предопределило детето да даде имейл-адрес или телефон, които ползва.

Съгласие на родител

Когато децата се регистрират на сайта на "Книга на книгите" за деца, за да се включат в обявен конкурс, ние изпращаме на родителите информативен имейл. Родителите могат да откажат регистрацията на детето си чрез формата ни Свържете се с нас. Ако родителят откаже на детето си регистрация, неговата информация автоматично бива изтривана от базата данни. Ако родителят не отговори на имейла, това се възприема като съгласие с участието на детето и неговата регистрация за конкурс или игра. Ако родителят одобри участието на детето си, то ще има възможност да продължи с онлайн активността си без за в бъдеще да бъде искано одобрението на родител.  Родителите ще бъдат уведомявани на имейла, предоставен от тях, ако детето им спечели конкурс или игра и ще бъдат попитани за адрес, на който да бъде доставена наградата.

superbook

Споделяне на информация

CBN не предоставя и споделя лична информация на деца под 13-годишна възраст  на трети страни, освен в случаите, в които третите страни са подизпълнители на CBN и са отговорни за доставянето на конкретна онлайн-услуга (напр. игра или конкурс). Тези трети страни в конкретните случаи могат да ползват предоставената информация с цел да осъществят доставянето на услугата, но не и да я използват за свои цели. Възможно е лична информация да бъде предоставяна на трети страни с цел съдействие на съдебните власти или компетентните органи при съблюдаване на нашите Условия за ползване, за да се защити собствеността или сигурността на сайта или да се предприемат мерки за защита на правата, собствеността или сигурността на CBN и други,

Superbook

Достъп на родител

CBN иска да подпомага родителите в следенето на онлайн активността на техните деца и тяхната безопасност и ненакърнимост. Родителите могат да се свържат с нас, ако са заинтересовани в преглеждането на рпедоставената от техните деца информация и да я изтрият, както и да предявят искането да не бъде събирана или използвана повече информация на тяхното дете. CBN се наема да идентифицира самоличността на всеки, който се опитва да получи достъп до информацията на дадено дете и да провери, че това действително е родител на детето. 

Промени в Политиката на поверителност на "Книга на книгите"

CBN има право да променя политиката си по всяко време. Родителите на регистрирани деца ще бъдат уведомявани при промени, които се отнасят до събирането, използването или предоставянето на личните данни на децата им. Желателно е родителите да ни информират при промени в данните си за контакт.

Информация за контакт

Можете да се свързвате с нас с коментари, предложения или въпроси по имейл на: , или като ни пишете на:

CBN Partner Services
 977 Centerville Turnpike
 Virginia Beach, VA 23463

Или можете да ни се обадите на 757-226-7000, ако сте над 18-годишна възраст.

Уредът за В&О на проф. Квантов