<h2>Условия за ползване</h2>

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

За ваше удобство е направен превод от английски език на Условията за ползване и декларацията за поверителност. Въпреки това, в случай на езиково различие между английската версия и българската версия, версията на английски език има предимство.

Това съгласие за ползване на интернет сайта (наричано "съгласието") се сключва между вас и The Christian Broadcasting Network, Inc. ("CBN") със седалище 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463. Вашето ползване на сайта на CBN обуславя съгласието ви с условията и правилата за ползване, изредни по-долу: 

Приемане

(1) Вие потвърждавате, че сте прочели условията за ползване и че приемате същите. ИЗЯВЯВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПОДРОБНО С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ НА CBN. Ако не сте съгласни с тези условия на ползване, нямате право на достъп или с други думи ползвате този уебсайт на CBN.

Ползване на информация; Политика за сигурност

(2) CBN запазва правото си да следи ползването ви на сайта и може свободно да ползва или предоставя информация за вас, събирана в процеса на ползване на сайта, на представители на държавните власти Въпреки това, личната информация, различна от съдържанието на публикувани от вас съобщения или други форми на публична комуникация ще се третира съгласно Политиката на поверителност на CBN.

Joy

Допълнение на съгласието

(3) CBN запазва правото си спрямо лична преценка, да променя, допълва или премахва част или части от това Съгласие, включително неограничена информация, касаеща Политиката за поверителност, изцяло или на части, по всяко време. Тези промени ще бъдат оповестявани на сайта на CBN. Вие се съгласявате, че продължителното ви ползване на сайта на CBN ще се определя от безусловното ви приемане на подобни промени, добавки или корекции на това Съгласие.

Авторско право

(4) Сайтът на CBN е обект на авторско право като колективна работа спрямо законодателството за авторско право на САЩ, международните конвенции за авторско право и други подобни закони. Съдържанието на сайта на CBN, включително, без ограничения текст, коментари, съобщения, видео, графични изображения и всякакво друго съдържание ("Съдържание") са предоставени КАТО ТАКИВА  за ваша  лична, информативна и нетърговска полза. Цялото съдържание на сайта на CBN e обект на авторско право и е собственост или се менажира от CBN или друга страна, доставяща Съдържанието. Ще съблюдавате всички или някои съобщения, касаещи авторското право, както и всякакви ограничения в Съдържанието на сайта на CBN. Можете да свалите и да направите едно (1) копие на Съдържанието и останалите материали за сваляне на този сайт на CBN за лична, нетърговска цел, като съблюдавате всички авторски права и други указания, упоменати в Съдържанието.  Копирането и съхраняването на Съдържанието с други, освен лични и нетърговски цели е забранено. Съдържанието не може да се ползва, копира, възпроизвежда, разпространява, излъчва, излага, продава, лицензира или експлоатира по друг начин и с други от споменатите цели без изричното разрешение на CBN или носителя на авторски права.

Регистрация

(5) За да се регистрирате като потребител (“Потребител” или “Потребители”) на CBN, трябва да сте на или над осемнадесетгодишна възраст (18)  [и на най-малко тринадесетгодишна (13) възраст за  Superbook Kids). Регистрацията ви автоматично ще бъде нелегитимна в случаите, забранени от закона.  Свидетелствате, че цялата информация, която сте подали при регистрацията ви на сайта на CBN е вярна и пълна. Организации с търговски цели не могат да се регистрират на сайта, освен ако не са били одобрени предварително от CBN. Регистрацията ви ще бъде успешна след одобрение на регистрационната ви форма от CBN. Допълнителни условия могат да бъдат прилагани към ползването на сайта. Те ще бъдат своевременно оповестявани. Мможете да закриете регистрацията си по всяко време и с всякаква причина, като следвате инструкциите на страницата Управление на профила на сайта. CBN си запазва правото да откаже преустановяването на регистрацията и ползването ви на сайта по всяко време и поради всякаква причина, без да ви известява за това. CBN също запазва правото си да уведомява потребителите от време на време за  информация, касаеща ползването на сайта, новини или промени по него.

Права при съдържание, предоставено от потребителите / “Комуникации”

(6) Като изпращате съобщения, качвате съдържание, въвеждате информация или участвате по друг начин в процес на комуникация (индивидуални или колективни "Комуникации") на сайта на CBN, вие давате дългосрочно, глобално, невъзвратимо, неограничено, свободно от лиценз право на CBN да използва, копира, отдава, адаптира, разпространява, излага, публично показва, предава, редактира, размножава и по всякакъв друг начин ползва тези Комуникации по всички канали, ползвани тук или създадени в последствие (включително, но не само снимки, видео, аудио файлове, текст и други материали). Вие се отказвате да предявявате права спрямо CBN и искания, касаещи право на собственост, право на неприкосновеност на информацията и нейната публичност, морални права или права за съавторство във връзка с вашите Комуникации.  Вие давате съгласието си, че комуникацията ви със сайта на CBN не е конфиденциална и може да бъде прочитана и достъпвана от трета страна.   Приемате, че, изпращайки Комуникации към CBN, никакво искане за конфиденциалност, оповестено в писмен или договорен вид не се осъществява между вас и CBN, освен това, декларирано в това Съгласие.   Вие се съгласявате, че (1) CBN не е длъжна да използва или отговаря на Комуникациите, които получава; (2) CBN няма и няма да има задължението да преглежда или коригира Комуникации; (3) CBN не е гарант за качеството на Комуникациите или за това дали обидни, незаконни или неприемливи под каквато и да е друга форма Комуникации ще се появяват на сайта на CBN. (4) CBN може да следи всички или част от Комуникациите по свое усмотрение; (5) CBN може да премахва части от или цели Комуникации от сайта;  и (6) CBN може да премахва потребители и да прекратява дейността им на сайта.

Отговорността за Комуникациите на сайта се носи от потребителите, които ги създават.  CBN се разграничава от отговорност за неподходящо и нередно общуване или материали, както и от некоретна информация, съдържащи се в Комуникациите на сайта.

Вие потвърждавате и гарантирате, че: (1) вие държите правата за Комуникациите си (чрез собственост, лиценз или разрешение от автора), необходими ви, за да  (а) ги предоставите легално на CBN и да отдадете правата за тях, както е описано в това Съгласие, както и  (б) вашите Комуникации да бъдат публикувани или предавани чрез или от сайта на CBN за целите на това Съгласие. (2) разполагате с всички необходими лицензи и разрешения да използвате името и/или приликата с всеки, включен в Комуникациите ви и (3) tактивността ви на сайта на CBN с целите, описани в това Съгласие не нарушават правата на авторство, неприкосновеност, запазена марка или договорни отношения на който и да е, както и не нарушават законите и разпоредбите на страната.  

superbook

Ползване на сайта; Нетърговска цел

(7) Сайтът на CBN е създаден за лична употреба и не може да се използва с комерсиална и търговска цел, както и с цел продажба на предмети или услуги без изрично разрешение, което може да бъде отказано или оттеглено по всяко време.

Вие се съгласявате да не: (а) инициирате игри, състезания, хазартни дейности, рекламни, бартерни или пирамидални схеми за печалба на сайта на CBN. (б) злоупотребявате с нечия лична и/или идентифицираща някого информация с търговски и незаконни цели (в) разпространявате спам, верижни съобщения или ненужни мейли към останалите Потребители; (г) използвате информация, придобита от сайта на CBN  (1) за да обиждате, тормозите или наранявате друг човек, (2) за незаконни дейности илиr (3) без предварително да сте получили позволение да рекламирате да се свързвате с други Потребители, да злоупотребявате или да им продавате информация (д) използвате сайта на CBN за или да извършвате чрез него, каквито и да е нелегални или неоторизирани активности; или (е) да не осъществявате неоторизирана връзка между сайта на CBN и друга страна

CBN запазва правото си да ограничава броят имейли, които един Потребител може да изпраща до останалите в 24-часов диапазон от време до брой, какъвто CBN реши. Ако изпращате злонамерени спам-съобщения и имейли през сайта на CBN, то вие знаете, че, това нанася вреда на сайта и/ или на CBN, която при тези обстоятелства би било много трудно, ако не невъзможно, да се установи и неутрализира и давате право CBN да потърси съдебно разпореждане от съд с компетентна юрисдикция, която да забрани подобни неоторизирани действия по този начин или чрез други права и средства за защита, които могат ще бъдат на разположение на CBN.

Въпреки че CBN не носи отговорност да следи и модерира съдържанието, качвано на сайта, при засичане на незаконна дейност или некоректна и нередна информация, качена от Потребителите, CBN си запазва правото да направи разследване. Ако CBN счете за необхоимо, ще бъде инициирана законова мярка за подобни активности, включително криминална, гражданска или съдебна. CBN запазва правото си да ограничава дейността ви или да блокира достъпа ви до сайта по всяко време, поради всякаква причина и без да ви уведомява.

Конфликти между Потребители

(8) Разрешаването на конфликти между Потребителите е озцяло тяхна отговорност и CBN няма задължение да се намесва в подобни случаи.

Superbook

Запазени марки

(9) “CBN” и логото на “CBN” са запазени марки на CBN. Всички останали запазени марки, лога или марки за услуги са собственост на CBN или се ползват с разрешението на собствениците им.

Промени на сайта на CBN

(10) CBN може да променя или преустановява всеки аспект от сайта по всяко време, включително всяка една от функциите на сайта, неговата база даннни и съдържанието. CBN си запазва правото да слага ограничения за достъпа до части или целия сайт без предварителна давност или предупреждение.

Декларации

(11) Декларирате и гарантирате, че: (a) няма да ъплоудвате, публикувате, изпращате или разпространявате на сайта материали, които (1) ограничават или пречат на друг Потребител да ползва сайта (2) са незаконни, заплашителни, обидни, вулгарни, нецензурни, нападателни, съставени от омраза, порнографски, груби, със сексуално съдържание и непристойни (3) насърчават криминални деяния, са в разрез със закона или повишават риска от престъпление и неподчинение, нарушавайки закона, (4) нарушават авторски права, са плагиатство или накърняват правата на трета страна, включително, но не само авторско право, запазена марка, мотив, права за поверителност и публичност или друго право на собственост, (5) съдържат вирус или кодове, файлове и програми, които могат да нарушат цялостта или да повлияят на дейността на софтуер или хардуер или на друго техническо оборудване, (6) съдържат информация, софтуер или друго с търговска цел, (7) съдържат реклама под всякакъв вид или (8) се състоят от подвеждащи или неверни твърдения или факти; и (б) сте на минимум тринайсет (13) години или имате разрешението на родител или настойник.

Оплаквания за нарушени авторски права

(12) Ако сте носител на авторско право или агент на такъв и смятате, че Комуникации или друго съдържание нарушава тези права, можете да подадете оплакване, като информирате нашия агент по авторското право в писмен вид (вижте 17 U.S.C. 512(c)(3) за повече информация):

(а) Физически или електронен подпис на оторизираното лице да действа от името на собственик на авторси права, за които се твърди, че са нарушени;

(б)  Идентифициране на защитената от авторско право работа, за която се твърди, че е нарушена или, ако авторските работи са няколко и се намират на един сайт, се предава списък с всички тях

(в) Идентифицира се материалът, за който се твърди, че авторското право е нарушено или който нарушава авторското право и достъпът до който трябва да се преустанови; предоставя се достатъчно информация, за да може доставчикът на услугата да го идентифицира и намери;

(г) Информация за контакт, достатъчна за доставчикът на услугата да се свърже с вас, като адрес, телефон и имейл;

(д) Декларация, че вярвате, че използването на посоченият материал е в нарушение нарегламентирано от авторът, носителят на авторските права, негов агент или закона; и

(е) Декларация, че сигналът ви е точен и че сте оторизирани да представлявате автора и авторските му права, които са нарушени, като сте обект на санкции при лъжесвидетелстване;

Агентът по авторско право на CBN, който ще получава сигналите ви при нарушения е: Адв: Майк Стоунсайфър The Christian Broadcasting Network, Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Факс: (757) 226-6155.

Обезщетения

(13) Съгласявате се да обезщетите, защитите и подкрепите CBN, нейните съдружници, директори, служители, агенти, (наричани колективно "Обезщетяемата страна") от твърдения, действия и заплахи, както и такси (включително хонорари на адвокати и съдебни разходи), начислени на Обезщетяемата страна в случай, че вашият сигнал нарушава Съгласието и неговите клаузи. Вие ще съдействате напълно на защитата при евентуални предявени искове. CBN си запазва правото, за своя сметка, на екслузивна защита и да поеме контрол за всички действия в следствие на сигнала ви, а вие нямате право да се опитвате да разрешавате казуса без писменото разрешение на CBN.

Уеб линкове

(14) Сайтът на CBN съдържа линкове и препратки към други интернет сайтове, ресурси и спонсори на CBN. Линковете към и от сайта на CBN към трети страни, обслужвани от третите страни не се считат за обслужвани от CBN или нейните съдружници. CBN се дистанцира от и не поема отговорност за съдържанието на линковете към трети страни, които са публикувани на територията на сайта.

Отказ от гаранции

(15) САЙТЪТ НА CBN, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЯЛОТО МУ СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕР, ФУНКЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ИЗЛОЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ СА ПРЕДОСТАВЕНИ "КАКВО СА" CBN И СЪДРУЖНИЦИТЕ Й НЕ ПОЕМАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА И ФУНКЦИИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ СОФТУЕРА, ИЗПОЛЗВАН НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА, КАКТО И ЗА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ, ХИПЕРТЕКСТОВИТЕ ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА КАКЪВТО И ДА Е ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА, СВЪРЗАН С ИЗТИЧАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ САЙТА НА CBN ИЛИ ОТ НЯКОЙ ОТ ЛИНКОВЕТЕ. В ДОПЪЛНЕНИЕ, CBN И СЪДРУЖНИЦИТЕ НЕ ПОЕМАТ ЕКСПРЕСНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. CBN НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В САЙТА ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЕГО ЩЕ СА СВОБОДНИ ОТ ГРЕШКИ, ЧЕ ГРЕШКИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЯНИ, ЧЕ САЙТЪТ И СЪРВЪРЪТ СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ КОМПОНЕНТИ. CBN И СЪДРУЖНИЦИТЕ Й НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ГРЕШКИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ СЪДЪРЖАТ В НЕГО.

Ограничения на отговорността

(16) CBN И СЪДРУЖНИЦИТЕ Й НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДИРЕКТНИ ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЛИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ГРЕШКИ И ДЕФЕКТИ В САЙТА, УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА, ДОРИ И ДА СА БИЛИ НАЯСНО С ВЪЗМОЖНОТО ИМ ВЪЗНИКВАНЕ. ЕДИНСТВЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВАС В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ РАЗОЧАРОВАНИ ОТ САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ НА НЕГО Е ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ.

Законодателство; Юрисдикция

(17) ТОВА СЪГЛАСИЕ ЩЕ БЪДЕ СЪБЛЮДАВАНО И ИЗПЪЛНЯВАНО СПРЯМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ВИРДЖИНИЯ, САЩ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ РАЗМИНАВАНИЯ С ДРУГИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЛИ РАЗПОРЕДБИ. ТОВА СЪГЛАСИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА НЕГО ДЕЙНОСТИ СА ПОД ЕКСЛУЗИВНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНИЯ СЪД НА ВИРДЖИНИЯ, САЩ.

Други

(18) Това Съгласие се състои от цялостното уговаряне на отношенията между вас и CBN и в частност процесът на вашето ползване на сайта. Всяка наложителна дейност, която възникне в следствие на ползването ви на сайта трябва да започне в рамките на една (1) година от възникналата ситуация, която предопределя тази дейност, в противен случай ще бъде неотменимо неактуална. Заглавията на абзаците имат единствено информативна цел и по никакъв начин не резюмират или обуславят целостта на съдържанието и значението на конкретния абзац. Ако CBN не успее да реагира на нарушение на това Съгласие от ваша страна вие се съгласявате с факта, че подобен пропуск не отменя правото на CBN да се намеси при повторно или подобно на първото нарушение. Ако, по някаква причина, съдебен състав или компетентните органи уставновят, че част от Съгласието е неприложима, това трябва да се коригира, за да послужи за целите на Съгласието, като в същото време останалата част от него запазва своята легитимност.

(19) Условията за ползване, отнасящи се до подкастове и услуги за даунлоад на CBN са оповестени в  Условия за ползване на CBN подкастове/услуги за даунлоад

(20) ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВРИТЕЛНОСТ В КАЛИФОРНИЯ Гражданския процесуален кодекс на Калифорния, в частност 1798.83 разрешава на потребителите на CBN с местожителство Калифорния да получават достъп до информация с цел предоставянето й на трети страни с маркетингови цели. За да отправите такова искане, моля, изпратете имейл на: или ни пишете:

 CBN CA Privacy Rights
 977 Centerville Turnpike
 Virginia Beach, VA 23463

Политика за поверителност

Уредът за В&О на проф. Квантов